szybki kontakt

Decyzja środowiskowa, raport oddziaływania na środowiskoGłówną ideą działania firmy Integrum Consulting jest pośredniczenie między przedsiębiorcami a przedstawicielami administracji samorządowej w zakresie wykonywania wszelkich opracowań środowiskowych (decyzje środowiskowe), wynikających z aktualnych przepisów prawnych niezbędnych do realizacji zamierzonych inwestycji, m.in. raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

Specjalnością firmy jest sporządzanie opracowań na zlecenie klienta a zwłaszcza wykonywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko jest konieczny dla wielu inwestycji we wstępnym etapie planowania i wydawania pozwolenia na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Integrum Consulting oferuje klientom pomoc w zakresie ochrony środowiska w takich jego dziedzinach jak: odpady, hałas i emisja do powietrza atmosferycznego.

Integrum Consulting to także rzetelne doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, IPPC, pozwoleń sektorowych oraz sporządzania raportów oddziaływania na środowisko. Na podstawie dokumentacji i informacji otrzymanych od klienta sporządzamy wymienione poniżej opracowania wymagane przez odpowiednie akty prawne.

Pełna oferta Integrum Consulting obejmuje wykonywanie: oraz szeregu innych opracowań środowiskowych będących podstawą do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Aby zaspokoić oczekiwania klienta, Integrum Consulting zatrudnia doświadczonych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, którzy posiadają uprawnienia wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Cena za wykonanie opracowań środowiskowych jest uzależniona od ich rodzaju i zakresu - ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia, po uprzednim uzgodnieniu z klientem. Firma świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami szybko reaguje na ich potrzeby.Jeśli Państwo planują rozpocząć realizację inwestycji,
a ogrom dokumentów niezbędnych do jej rozpoczęcia,
wymienianych w aktach prawnych budzi wiele wątpliwości,
zapraszamy do współpracy.

formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe